Projecte Genoma Humà

Què és el projecte denominat Genoma Humà?

El projecte del Genoma Humà és un projecte científic internacional que pretén arribar a desxifrar tota la informació o receptes que posseïm en cadascun dels nostres cromosomes i interpretar-ne el significat, regulació i funcionament en condicions normals i patològiques, per així posteriorment utilitzar tots aquests coneixements en benefici de la humanitat, per poder reparar-les en el cas que estiguin tarades o s’espatllin en el transcurs de les nostres vides.

En quina fase de desenvolupament es troba actualment el projecte Genoma Humà?
bartolo02

 

 

En aquest moment s’ha desxifrat o llegit el 100% de tota la informació o receptes del conjunt dels nostres cromosomes. Això significa que hem avançat molt però tan sols estem a l’inici del camí, ja que encara ens queda una llarga distància per recórrer perquè hem d’aprendre com interaccionen i funcionen totes aquestes receptes entre elles, tant en condicions normals com patològiques.

 

 

Quines repercussions tindrà el projecte Genoma Humà, quan estigui totalment conclòs?

Tindrà unes repercussions increïbles. És i serà com entrar en una nova dimensió, en una nova era de la medicina.

Des del punt de vista humanitari, serà possible curar totes les malalties d’origen hereditari o que presentin alteracions en l’àmbit de l’ADN. També serà possible clonar tots els òrgans i estructures d’un mateix individu a partir de les seves pròpies cèl·lules, amb la qual cosa el problema actual del rebuig i llistes d’espera per al trasplantament d’òrgans haurà conclòs.

Des del punt de vista legal serà possible dir-li a una persona quants gens o receptes té malament, és a dir quines malalties podrà patir o tindrà tendència a patir en el transcurs de la seva vida. Però, arribats a aquest punt, serà molt important mantenir tota aquesta informació dins del context del secret professional. Cap companyia d’assegurances ni empresa laboral no ha de tenir accés al coneixement del percentatge de genoma tarat de cada individu per evitar futures repressions i discriminacions, ja que un dels drets fonamentals de l’ésser humà és la seva llibertat.

I, des del punt de vista ètic, serà molt important regular l’ús d’aquestes tècniques a unes aplicacions molt concretes, ja que quan tinguem el coneixement de com funcionen totes les receptes, aquest coneixement tant el podrem aplicar per fer el bé com per fer el mal.

El foc serveix per escalfar, però també per destruir i cremar!!! 
Quina és la part més dura a la qual ens hem d’enfrontar mentre aprenem com funciona el genoma humà?

Doncs saber que patim o patirem una malaltia a una determinada edat sense que de moment sapiguem com curar-la o prevenir-la, per la qual cosa correm el risc de convertir individus sans en malalts virtuals abans de temps, sempre pendents de les últimes troballes sobre la seva futura malaltia. Així és que, abans d’iniciar qualsevol estudi d’aquest tipus, s’ha d’informar la persona que el sol·licita d’aquesta circumstància i que ella valori sota les seves circumstàncies personals els pros i els contres per continuar el test.

Següent tema: Teràpia gènica

Revisió: 27 d'octubre de 2014