Com podem utilitzar tots aquests coneixements?

I com podem utilitzar tots aquests coneixements i treure’n partit?

 

 

bartolo05

Molt fàcilment!

Si, d’una banda, sabem que hi ha malalties hereditàries i que aquestes es poden transmetre a la descendència amb una determinada probabilitat de risc;

i que per a moltes d’elles hi ha actualment la possibilitat d’efectuar un diagnòstic prenatal i valorar quins fetus estan sans o malalts i, en aquest últim cas, és possible, si la parella ho desitja, interrompre la gestació;

i, d’altra banda, sabem que per obtenir una gestació les cèl·lules que fecundaran han de passar primer per les etapes de PRODUCCIÓ i TROBADA i ja un cop fecundat l’ou, per la d’IMPLANTACIÓ o nidació;

 

 

Podem concloure que davant d’una malaltia tenim diferents opcions:

    • Una és fer el diagnòstic prenatal, si és que aquest és possible per a aquesta malaltia i acceptat per la parella.
    • O, si aquest no és possible, o és factible però no és acceptat per la parella, podem variar o manipular algun aspecte de les etapes per les quals passaran les cèl·lules que s’uniran, per disminuir així la probabilitat de risc que té la parella al mateix risc que té la població general, que sempre és inferior a l’1%. A aquest procediment se l’anomena prevenció primària.

Com podem influir sobre aquestes etapes ?

Doncs mitjançant les tècniques de reproducció assitida.

Següent tema: Tècniques de reproducció assistida

Revisió: 3 de novembre de 2014