Una prova genòmica per a la medicina de precisió en càncer de mama HER2+

El test genòmic HER2DX integra informació clínica i genòmica de les pacients amb càncer de mama HER2+ per estimar el risc de recurrència i la resposta al tractament. La prova, que analitza l‟expressió de 27 gens en una mostra de tumor, captura processos biològics d‟interès per a la progressió del càncer. Els resultats es publiquen a eBioMedicine.

Llegir la notícia completa a Genotipia.com

 
  • 28 de febrero de 2022
  • Sin categoría

Comments are closed.