L’especialització cel·lular

Des del moment de la fecundació, l’ou o zigot comença a dividir-se formant noves cèl·lules, les quals s’agrupen d’una manera ordenada i donen lloc als diferents òrgans del nostre cos amb funcions especialitzades.

El conjunt dels òrgans forma un “ecosistema” interrelacionat, tan perfecte i increïblement meravellós, que ens dóna la possibilitat de viure, adaptar-nos i desenvolupar-nos, en el medi ambient que ens envolta.
Per aquest motiu, ja podem deduir que un ordre tan perfecte ha d’estar escrupolosament dirigit i controlat.

 

 

lavida15

 

 

I així és, totes les instruccions necessàries per al desenvolupament de l’ou estan contingudes en unes estructures que tots posseïm a l’interior de les nostres cèl·lules, anomenades Cromosomes. 

cromosomas


bartolo_cambrer

 

 

Els cromosomes són els recipients on estan contingudes totes les dades i instruccions necessàries perquè es desenvolupi un individu. Podríem dir que són com els nostres llibres de cuina amb totes les nostres receptes:

Que es formi un cor!
Que es formi un ronyó!
Endavant un estómac!

 

En definitiva, els cromosomes són el nostre patrimoni genètic, és a dir, la nostra herència.

Aquest patrimoni genètic el rebem en parts iguals dels nostres pares en el moment de la fecundació. I, al seu torn, pel mateix sistema el transmetem als nostres fills i aquests als seus. Per tant, els cromosomes són els responsables de l’origen i de la continuïtat de la vida.

I  com ho aconsegueixen?

Com podem tenir òrgans tan diferents, si totes les cèl·lules tenen exactament les mateixes instruccions?
Doncs és molt fàcil, ho aconsegueixen a través de l’especialització cel·lular.

 

 

Vegem-ho:
Una cèl·lula a grans trets és molt semblant a un ou i consta de tres parts, el nucli, el citoplasma i la membrana citoplasmàtica que la limita.
Per ara ens centrarem en el nucli, ja que és en el seu interior on es troben els cromosomes que, en els éssers humans, són en nombre de 46.

 

Ja que totes les cèl·lules del nostre cos s’han desenvolupat a partir d’una única cèl·lula, l’ou o òvul fertilitzat per un espermatozoide, totes elles són idèntiques, és a dir, posseeixen exactament les mateixes instruccions però, depenent de l’òrgan del qual formin part, utilitzaran només una part de la informació o una altra. Això es coneix com a especialització cel.lular.

Així, les cèl·lules nervioses tenen la informació necessària per formar pèl i les cèl·lules que formen pèl tenen la informació necessària per formar nervis. Tanmateix, una vegada especialitzades, les cèl·lules nervioses formaran teixit nerviós i les cèl·lules del pèl formaran pèl.

D’aquesta manera, en tractar-se de diferents receptes, les cèl·lules donen lloc a diferents òrgans.

 

lavida018.ca

Així, un pulmó és diferent d’un estómac perquè al pulmó les receptes són per a la formació de cèl·lules especialitzades en la respiració i, en canvi, a l’estómac les receptes que es posen en marxa són per formar un òrgan que prepari els aliments ingerits per a la seva posterior absorció en l’àmbit de l’intestí. I això passa a cadascuna de les diferents parts de les quals està compost el nostre organisme.

Per aquest motiu tota cèl·lula humana té 46 cromosomes, gravats amb totes les nostres receptes de cuina. Tanmateix, aquestes receptes no s’expressen alhora a totes les cèl·lules, sinó que en unes cèl·lules s’expressen i funcionen unes, i en altres cèl·lules s’expressen i funcionen d’altres.

 

Com podeu veure, els cromosomes que treballen a l’estómac són els que descansen al pulmó. 

lavida019.ca


Anglès: 1 min 30 seg.

Veure més vídeos

Següent tema: Els cromosomes

Revisió: 22 de gener de 2015